Ke stažení

Všechny důležité formuláře je možné stahovat ze stránek ČSV.

Žádost o dotaci 1.D

Přihláška za člena Českého svazu včelařů

Krajská dotace

O dotaci žádají včelaři prostřednictvým své základní organizace. Vyplněný fromulář odešlete do 31.3.2021 na email zoklatovy@vcelarstvi.cz nebo předejte někomu z výboru.

O dotaci, resp.příspěvek z dotace nemohou žádat včelaři, kteří tuto dotaci obdrželi v roce 2013 – 2021 včetně.

Tiskopis žádosti krajské dotace Podpora včelařství (2022)

Evidence včel ČMSCH

Aktuální formulář je možné stahovat ze stránek ČMSCH.