Úvod

ZO ČSV Klatovy Vás vítá na svých webových stránkách, které vznikly se záměrem prezentace naší činnosti, přiblížení našeho koníčku široké veřejnosti a odtajnit i některé tabu, které se mezi lidmi šíří.

Na našich stránkách Vás seznámíme s bezmála 120-ti letou historií našeho spolku, s naším dětským včelařským kroužkem, s produkty našich včel a především jejich životem.

Věříme, že Vás toto zaujme a někteří z Vás se stanou našimi členy. Rádi Vás přivítáme!

ZO Klatovy

Výplata dotace 1.D bude vyplacena v sobotu 10.4.2021 od 09:00 do 11:00 hodin v areálu chovatelů „Na Pazderně“ v Klatovech.
Pokud se nemůžete dostavit a pošlete za sebe náhradu, musí mít od vás podepsanou plnou moc!