Akce ZO ČSV Klatovy

Každé první úterý v měsíci jsou pořádány výborové schůze, které se konají v restauraci Klatovský dvůr. Schůze se konají v letním čase od 19.00 hodin, v zimním čase od 17.30 hodin. Výborové schůze jsou otevřeny členům ZO ČSV Klatovy i našim příznivcům.

Rád bych jménem výboru ZO Klatovy vyzval naše členy, žákovský kroužek, jejich rodiče a naše příznivce o hojnější účast na konaných akcích. Pravidelně se schází stejné tváře, proto budeme rádi, když se připojíte.

Ještě bychom chtěli oslovit naše členy, aby se aktivně zapojili do činnosti ZO Klatovy formou aktivní účasti na výborových schůzí, popřípadě se můžete stát i členy výboru - bude vítáno!

Odevzdání vzorků zimní měli - 21.1.2023

  • Odevzdání vzorků zimní měli.
  • Beseda na včelařské téma.
Restaurace Pod Hůrkou (Na Bidle) 9.00

Výroční členská schůze - 11.3.2023

  • Objednávka formidolových desek.
Restaurace Pod Hůrkou (Na Bidle) 9.00

Podání žádosti o dotaci 1.D. - 8.9.2023

  • Způsob výplaty - převodem na účet.
  • Hlášení do Hradištka si zajistí každý včelař individuálně.
od 14.00 do 17.00 na Pazderně - areál chovatelů

Výdej léčiva fumigátorům - 6.10.2023

od 15.00 do 17.00 na Pazderně - areál chovatelů