Akce ZO ČSV Klatovy

Každé první úterý v měsíci jsou pořádány výborové schůze, které se konají v restauraci Klatovský dvůr. Schůze se konají v letním čase od 19.00 hodin, v zimním čase od 17.30 hodin. Výborové schůze jsou otevřeny členům ZO ČSV Klatovy i našim příznivcům.

Rád bych jménem výboru ZO Klatovy vyzval naše členy, žákovský kroužek, jejich rodiče a naše příznivce o hojnější účast na konaných akcích. Pravidelně se schází stejné tváře, proto budeme rádi, když se připojíte.

Ještě bychom chtěli oslovit naše členy, aby se aktivně zapojili do činnosti ZO Klatovy formou aktivní účasti na výborových schůzí, popřípadě se můžete stát i členy výboru - bude vítáno!

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci jsou až do odvolání všechny pravidelné akce zrušené!

Odevzdání vzorků zimní měli - 16.1.2021

  • Odevzdání vzorků zimní měli
  • Výplata dotace 1.D
  • Zaplacení členských příspěvků
Restaurace Pod Hůrkou (Na Bidle) 9.00

Výroční členská schůze - 20.2.2021

Restaurace Pod Hůrkou (Na Bidle) 9.00

Objednávka léčiva - 13.3.2021

  • Objednávka formidolových desek
  • Přednáška - MUDr. Jiří Brožek
Restaurace Pod Hůrkou (Na Bidle) 13.00

Zájezd - 8.5.2021

Včelařství Havlín, Lučkovice u Písku

Pojedeme do obce Lučkovice u Mirotic, kde navštívíme včelařství Havlín, chovatelskou a šlechtitelskou stanici manželů Olžbutových. Po návštěvě jejich včelínu zajedeme na oběd. Po obědě zajedeme na vodní zámek Blatná, kolem kterého je nádherný park s volně žijícími daňky (nechají se krmit, hladit ) a pávy.

Zájemci se mohou přihlásit:

  • na členské schůzi
  • na e-mail naší ZO: zoklatovy@vcelarstvi.cz
  • formou SMS na tel. číslo: 607 946 403

Záloha na zájezd: 300,--Kč , do této zálohy není započtena cena za oběd.

Bližší info k výletu (např. čas a místo odjezdu) Vám bude sděleno formou SMS na tel. číslo, které uvedete na seznam, popř. e-mail.

Podání žádosti o dotaci 1.D - 10.9.2021

K žádosti přiložte výpis z Hradišťka - bez tohoto výpisu nebude Vaše žádost přijata!!!!!!!! od 14.00 do 17.00 na Pazderně - areál chovatelů

Výdej léčiva fumigátorům - 8.10.2021

od 15.00 do 17.00 na Pazderně - areál chovatelů