Akce ZO ČSV Klatovy

Každé první úterý v měsíci jsou pořádány výborové schůze, které se konají v restauraci Klatovský dvůr. Schůze se konají v letním čase od 19.00 hodin, v zimním čase od 17.30 hodin. Výborové schůze jsou otevřeny členům ZO ČSV Klatovy i našim příznivcům.

Rád bych jménem výboru ZO Klatovy vyzval naše členy, žákovský kroužek, jejich rodiče a naše příznivce o hojnější účast na konaných akcích. Pravidelně se schází stejné tváře, proto budeme rádi, když se připojíte.

Ještě bychom chtěli oslovit naše členy, aby se aktivně zapojili do činnosti ZO Klatovy formou aktivní účasti na výborových schůzí, popřípadě se můžete stát i členy výboru - bude vítáno!

Odevzdání vzorků zimní měli - 26.1.2019

  • Odevzdání vzorků zimní měli
  • Přednáška - MVDr. Jan Krabec
Restaurace Střelnice 9.00

Výroční členská schůze - 9.2.2019

Restaurace Střelnice 9.00

Objednávka formidolových desek - 9.3.2019

  • Objednávka formidolových desek
  • Přednáška - RNDr. Václav Švamberk
Restaurace Střelnice 9.00

Zájezd - 18.5.2019

Zájezd Louňovice pod Blaníkem - muzeum včelařství, přednáška o apiterapii

Podání žádosti o dotaci 1.D - 6.9.2019

K žádosti přiložte výpis z Hradišťka - bez tohoto výpisu nebude Vaše žádost přijata!!!!!!!! od 14.00 do 17.00 na Pazderně - areál chovatelů

Výdej léčiva fumigátorům - 4.10.2019

od 15.00 do 17.00 na Pazderně - areál chovatelů

Beseda včelařů - 18.10.2019

Volné téma. Od 18.00 hod. na včelíně př. Kopeckého ve Štěpánovicích

Výplata dotace 1.D - 22.11.2019

Kdo se nedostaví v tomto jediném termínu, bude dotace vrácena! Každý včelař si za toto odpovídá sám! od 14.00 do 18.00 na Pazderně - areál chovatelů